Remote Assistant
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Vzdálený přístup

Abychom mohli pohotově reagovat na Vaše požadavky, využíváme možnosti jejich řešení pomocí tzv. vzdáleného přístupu. K tomuto účelu používáme program RemoteAssistant od společnosti CloudBerry, který nám umožňuje vzdáleně ovládat Váš počítač.

Důležité informace

 • Ke vzdálenému přístupu je vždy nutný Váš souhlas.
 • Přenos dat a informací prostřednictvím vzdáleného přístupu je zabezpečený a šifrovaný.
 • Po ukončení vzdáleného přístupu se nelze k Vašemu počítači opětovně přihlásit (výjimku tvoří verze programu „Trvalý přístup”).

Co je potřeba pro vzdálený přístup?

Zásadní je získat Vaše povolení, že na Váš počítač můžeme vzdáleně přistupovat. Dále musí být splněny následující podmínky:

 • Spuštěný počítač a funkční operační systém
 • Přístup k internetu
 • Oprávnění ke spuštění programu pro vzdálenou podporu

Jak to funguje?

Spuštění programu pro vzdálené ovládání je velice jednoduché:

 • V pravém panelu této stránky klikněte na tlačítko Stáhnout u příslušné verze programu pro vzdálený přístup (popis verzí naleznete níže).
 • Stažený soubor RemoteAssistant(VerzeProgramu).exe uložte ve svém počítači. Doporučujeme soubor uložit na místo, kde jej příště v případě potřeby opět najdete (např. Dokumenty).
 • Spusťte stažený program.
 • Pokud spouštíte program pro vzdálenou podporu, program oznámí dva údaje: ID a Heslo. Pro umožnění vzdáleného přístupu k Vašemu počítači je potřebné oba údaje sdělit našim pracovníkům.
 • Po připojení vidíme vaši obrazovku a myš. Pokud s nimi budeme potřebovat pracovat a ovládat váš počítač, budeme potřebovat vaše další potvrzení.
 • Pokud se připojujete Vy k nám za účelem účasti na vzdálené prezentaci / školení, dozvíte se od nás jak přístupové číslo, tak heslo - samozřejmě ještě před začátkem prezentace / školení. Tyto údaje následně zadáte do příslušných polí v programu, připojíte se k našemu serveru a budete moci naše školení / prezentaci sledovat.

Jak probíhá relace?

Celá relace probíhá prostřednictvím internetu. Pro komunikaci používáme zabezpečené spojení, jelikož bezpečnost Vašich dat je pro nás na prvním místě. Nikdo nepovolaný tak nemůže sledovat, co se s počítačem děje, či vidět, jaká data přes internet putují. Od okamžiku ukončení relace se nikdo nebude moci opětovně k Vašemu počítači vzdáleně připojit. Celá relace probíhá následovně:

 • Náš pracovník se pomocí Vašeho ID a Hesla připojí vzdáleně k Vašemu počítači. Následně uvidí to samé, co vidíte Vy na svém monitoru, a bude moci s Vaším počítačem vzdáleně pracovat.
 • Během řešení požadavku uvidíte, co přesně se s Vaším počítačem děje. Pokud bude náš pracovník potřebovat doplňující informace, snadno mu můžete předvést (ukázat myší), kde je problém (počítač tedy mohou ovládat dvě osoby současně).
 • Během připojení je možné vést textovou komunikaci (chat) nebo hovor prostřednictvím internetu včetně přenosu videa (podobně jako prostřednictvím Skype).
 • Po ukončení relace můžete program pro vzdálený přístup uzavřít.

Popis verzí RemoteAssistant

Přístup: Podpora

 • Způsob připojení, kdy se vzdáleně připojíme k Vašemu počítači na základě ID a Hesla, které nám sdělíte. Následně dojde ke vzdálenému připojení a počítač pak mohou ovládat obě zúčastněné strany relace. Po ukončení relace (spojení) se nelze bez souhlasu druhé strany opět přihlásit.

Přístup: Prezentace / trvalý přístup

 • Prezentace je jednostranné připojení, které probíhá tak, že se vzdáleně připojíte k počítači společnosti Ambro Systems na základě ID a Hesla, které Vám sdělíme. Firma pak sdílí svoji obrazovku se zákazníkem. Tento způsob vzdáleného připojení bývá nejčastěji využíván za účelem webového semináře (tzv. webináře), vzdálených kontrolních dní při práci na projektech a podobně. Po ukončení relace se nelze bez souhlasu druhé strany opět spojit a navázat vzdálený přístup.
 • Trvalý přístup se liší od výše popsaných v zásadě tím, že dochází k trvalému přístupu - možnosti spojení firmy Ambro Systems se zákazníkem na základě pevně nastaveného ID a Hesla. Existuje tedy možnost neomezeného přihlašování ze strany Ambro Systems k počítači zákazníka. Trvalý přístup se využívá při bližší kooperaci firem, např. při průběžné správě firemních serverů. Primárně ji používáme právě pro vzdálený monitoring a správu vašich serverů.

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo