teamviewer
Vzdálený přístup

telefon
Podpora

Podpora

Vývoj zakázkových aplikací na platformě Microsoft .NET

V každé firmě nastávají situace, v nichž by drobný program dokázal ušetřit spoustu hodin rutinní ruční práce. Pro naše zákazníky proto zpracováváme jednoúčelové i bohaté aplikace pro:

  • Přenos dat mezi jednotlivými systémy
  • Úpravu dat
  • Zpracování statistik a reportů
  • Hromadné zpracování údajů
  • Automatickou úpravu textů (např. odstranění konců řádků)
  • Evidenci a tisk evidenčních, nebo výrobních štítků
  • Automatické vytváření a rozesílání reportů a informací
  • a další

Pro naše zákazníky i pro naše potřeby vyvíjíme drobné a jednoúčelové .NET aplikace i rozsáhlé systémy a to ve formě konzolových, winforms i webových aplikací. Tyto aplikace jsou určené jak pro pracovní stanice a notebooky, tak (v poslední době stále častěji) pro tablety a smartphony (Windows i Android).

.NET („dotnet” podle anglického dot = tečka a NET = network, síť) je zastřešující název pro soubor technologií v softwarových produktech, které tvoří celou platformu. Tato platforma je dostupná nejen pro Web, ale i pro pracovní stanice, notebooky a tablety s OS Windows a pro Windows mobilní telefony.

Vývoj na platformě .NET nám umožňuje soustředit se na vlastní funkčnost a využít nepřeberné množství již hotových prvků a knihoven, která stačí do řešení jen zaintegrovat.

Některé z námi vytvořených aplikací nabízíme i jako volně šiřitelné - viz sekce „Ke stažení”.

ESET partner  Logo společnosti Dell  Logo Microsoft.NET  Logo Microsoft SQL Server  Logo Microsoft Office  TeamViewer Logo Kerio Logo